Terugkijken: Zonkracht Hummelo op TV

Het SBS6-programma De Grote Tuinverbouwing besteedde vandaag aandacht aan de zonnepaneleninstallatie van Zonkracht Hummelo op het dak “De Steenoven”. Presentator Lodewijk Hoekstra beschreef de samenwerking tussen Ronald Pelgrom en onze coöperatie treffend:

Het past bij het idee dat de boer sociaal relevant is en midden in de samenleving staat

Bekijk de hele uitzending via de website van SBS6. De items over Solarpark De Kwekerij en Piet Oudolf zijn namelijk ook de moeite waard!

Zonkrachtdak op televisie

Vandaag (27 oktober) zendt SBS 6 om 17:00 het programma De Grote Tuinverbouwing uit. Dit programma met presentator Lodewijk Hoekstra maakte afgelopen maand opnames in de Gemeente Bronckhorst. Naast een bezoek aan Solarpark de Kwekerij en Piet Oudolf bezochten ze ook de boerderij van Ronald Pelgrom en Petra Boomsma om onder andere stil te staan bij hun staldak vol zonnepanelen. Deze duurzame initiatieven komen aan de orde in de rubriek ‘Lodewijks Groene Geluk’.
Ronald verzekerde ons dat hij ‘Zonkracht Hummelo’ tijdens de opnames een aantal keer heeft genoemd. Dus let vanmiddag tijdens de uitzending goed op!

Meedenken over een energieneutraal Bronckhorst

Gemeente Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat binnen de gemeente evenveel duurzame energie opgewekt wordt als we met zijn allen verbruiken. De gemeente wil deze uitdaging samen met alle inwoners en ondernemers aangaan. Hiertoe worden verschillende avonden georganiseerd die de gemeente ‘energierally’s’ noemt. Gemeente Bronckhorst heeft Zonkracht Hummelo gevraagd om hier aan mee te werken.

Hummelo en omgeving is welkom op 19 november in het Dorpshuis van Drempt (Kerkstraat 89). De bijeenkomst start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, einde om 22.00 uur. We hopen natuurlijk dat de leden en sympathisanten van Zonkracht Hummelo ook massaal aanwezig zijn.

Vergeet niet om je aan te melden via de website van de gemeente.

Wiebes reageert op voorstellen Klimaatakkoord

De leden van onze coöperatie ontvingen vorige week een nieuwsbrief met uitleg over wat het Klimaatakkoord mogelijk betekent voor deelnemers aan Postcoderoos-projecten. Vandaag heeft Minister Wiebes namens het kabinet gereageerd op de voorstellen in dit Klimaatakkoord.

Voor deelnemers aan postcoderoosprojecten is het vooral interessant wat er met de belasting op elektriciteit gaat gebeuren. Het plan om deze drastisch te verlagen ten koste van de belasting op aardgas lijkt niet op draagvlak van het kabinet te kunnen rekenen. Dit is gunstig voor deelnemers aan Zonkracht Hummelo, omdat deze financieel profiteren van korting op de elektriciteitsbelasting.

Wiebes zegt hierover:

De aanpassing van de energiebelasting (…) is een belangrijke ondersteunende en stimulerende maatregel voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. De door de tafel gebouwde omgeving voorgestelde aanpassing vindt het kabinet evenwel te groot.

Het kabinet vraagt de tafel waarin dit voorstel is bedacht met nieuwe voorstellen te komen voor zo’n aanpassing. Ook verzoekt het kabinet de tafel te onderzoeken of in het voorstel ook een variant kan worden betrokken
waarbij de elektriciteitsprijs niet of deels wordt verlaagd en waarbij een hogere gasprijs wordt gecompenseerd door een hogere belastingvermindering in de energiebelasting. Een dergelijke maatregel zou voor energiecoöperaties erg welkom zijn, omdat het wel positief bijdraagt aan de energietransitie, maar deelnemers van energiecoöperaties niet benadeelt.

Zonkracht Hummelo zal haar leden zo snel mogelijk informeren als er meer nieuws komt uit Den Haag.

Monitoring ook beschikbaar voor dak Van Bommel

Vanaf vandaag is de opbrengst van dak Van Bommel in te zien via de monitoringsapp van SolarEdge of via de website. Leden van Zonkracht Hummelo beschikken over de inloggevens.

De reden dat deze mogelijkheid bij Van Bommel wat langer duurde is dat TentenSolar eerst internet moest aanleggen in de container waarin zich de omvormers en meters bevinden.

De monitoring maakt meteen zichtbaar dat er twee panelen niet goed functioneren. We meldden dit vandaag bij Tenten Solar en zij beloofden dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Berichtgeving De Gelderlander over Gazellefabriek

De Gelderlander schrijft vandaag over een zonnepanelenproject op de Gazellefabriek dat wordt stopgezet. Omdat het hier gaat om een postcodeproject kunnen we ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept. Die vragen hopen we met dit artikel te beantwoorden.

De Gelderlander zegt dat “korting volgens minister Wiebes over enige tijd wordt afgebouwd of beëindigd”. Klopt dat?

Dit is niet helemaal correct. Aan de onderhandelingstafels van het aanstaande klimaatakkoord is het plan uitgewerkt om een verlaging van de belasting op elektriciteit toe te passen en een verhoging van de belasting op gas. Dit stimuleert de warmtetransitie (“van gas los”). Omdat de postcoderoosprojecten hun voordeel halen uit de vrijstelling van de belasting op elektriciteit werkt een belastingverlaging dus in ons nadeel.

De maatregelen in het klimaatakkoord zijn nog niet definitief. Maar eerlijk is eerlijk: er is weinig discussie over de maatregel zoals hierboven beschreven (ook wel aangeduid met de ‘belastingschuif’). Het huidige kabinet heeft er zelfs al een voorschot op genomen door de maatregel in lichte vorm te introduceren op Prinsjesdag. Ook de belangenorganisatie die voor postcoderooscoöperaties lobbyt in Den Haag (ODE Decentraal) wil er niet met gestrekt been in gaan, omdat de belastingschuif ook voordelen kent. Een totale afbouw van de belasting op elektriciteit (of zoals De Gelderlander het noemt: “beëindiging van de korting”) lijkt echter geen realistisch scenario.

Was Minister Wiebes juist niet enthousiast over postcoderoosprojecten?

Dat klopt, dat schreven wij in onze nieuwsbrief van juni en blijkt uit de brief die hij aan de Tweede Kamer schreef toen hij de Postcoderoos eerder dit jaar evalueerde. “Ik draag de ontwikkeling van energiecoöperaties een warm hart toe en wil deze verder versnellen” was toen zijn uitspraak. Met bovengenoemde ontwikkelingen uit het klimaatakkoord heeft de minister ook niets van doen: het zijn voorstellen van de zogenaamde “tafel gebouwde omgeving” waar allerlei belangenorganisaties aan meedenken die voorstellen doen aan de politiek. De berichtgeving van De Gelderlander is op dit punt dan ook niet juist.

Wel heeft Wiebes aangekondigd om de diverse regelingen rond zonnepanelen te stroomlijnen. Zo wil hij voor nieuwe postcoderoosprojecten een vergelijkbare regeling introduceren als voor particulieren en grote initiatiefnemers (‘terugleversubsidie’). Dit betekent niet automatisch een verslechtering, want Wiebes heeft aangekondigd om de terugverdientijd op 7 jaar te willen houden. Deze plannen zijn echter nog niet definitief.

Maar wij zijn toch geen nieuw, maar bestaand postcodeproject?

Dat klopt en op dat punt wachten we ook met belangstelling op nadere berichtgeving. Als wij niet “meegaan” naar de nieuwe regeling, maar onder de oude regeling blijven vallen, zijn wij gedurende 15 jaar afhankelijk van de korting op de energiebelasting. Als die gaat dalen wordt onze terugverdientijd langer. Als wij ook meegaan naar een nieuwe regeling is er misschien niets aan de hand. Hoe dit gaat uitpakken is nog niet bekend.

Is de actie van Gazelle dan paniekzaaierij?

Nee, want de terugverdientijd is momenteel onzeker en we kunnen ons voorstellen dat een bedrijf als Gazelle zich niet wil verbinden aan onzekerheden. Tegelijkertijd hebben wij als Zonkracht Hummelo een vrij sterke business case, mede door de provinciale subsidie. Een scenario met een terugverdientijd van 6 – 7 jaar lijkt gezien de ontwikkelingen niet realistisch, maar nog steeds verwachten wij dat de deelnemers een aantrekkelijk financieel rendement zullen halen. Het project in Dieren stopt, maar we spraken gisteren nog met postcoderoosprojecten in Leiden, Doetinchem, Mariënvelde en Rietmolen die wél van start besluiten te gaan en vertrouwen hebben in een goede afloop.

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Start Regeling verlaagd tarief

Afgelopen zaterdag ging Zonkracht Hummelo écht van start. De fiscale ‘postcoderoosregeling’ (Regeling verlaagd tarief) loopt vanaf nu tot 1 september 2033.
Onze 699 panelen produceren al wel een tijdje Achterhoekse stroom. We pakten de zonnestralen van deze prachtige zomer dus mooi mee!
De opbrengsten zijn spectaculair te noemen: we produceerden 39% méér energie dan je zou verwachten in deze periode!

Zonkracht Hummelo opent 3 haar zonnedaken!

Met het symbolisch doorknippen van een grijze elektriciteitskabel en het aansluiten van een groene kabel opende wethouder Paul Hofman van de Gemeente Bronckhorst afgelopen donderdag onze drie installaties met zonnepanelen .
Met deze handeling werd een enorme groene schemerlamp aangezet die de energie symboliseert die de drie installaties gaan opwekken. De drie installaties liggen allen op staldaken ten noorden van het dorp. Leden van de coöperatie fietsten voorafgaand aan de feestelijke opening langs alle locaties, waar ze kennismaakten met de boeren en hen bedankten voor hun medewerking. Naast bloemen werd daarbij een ook informatief gevelbordje aangeboden.

Een fotoverslag vind je op deze pagina.